UI/UX Redesign
Personlige prosjekter basert på Cutters og Viken Fylkeskommune. Laget i Adobe XD.
UI App Redesign - Cutters
Jeg lagde en listevisning av avdelingene som skal fungere sammen med den eksisterende kartfunksjonen. Mer brukervennlig og mindre zooming. Øverst kan brukeren velge by som skal kunne lagres som favoritt. 

Video av prototype.

UX/UI Redesign - Viken Fylkeskommune  
Websiden skal gi viktig informasjon til befolkningen i en travel hverdag - www.viken.no. Prosjekt som belyser forbedringspotensiale til forsiden på desktop og mobil.  Problemstilling, personas, flytdiagram, wireframes og prototype.

Interaktiv prototype - Desktop og mobil. Intro laget i After Effects. 

Aktuelt og kalender er mer synlige og gjør siden mer levende. Korona informasjon er flyttet til til topp slik at viktig informasjon kommer tydelig frem. Meny og ikon bokser - se flytdiagram.
Lagt til mobilmeny med enkel tilgang til aktuelt og kalender.

Wireframes forslag 1 og 2. Toppmeny og footer områdene er ikke tatt med. Plassering som idag.

Wireframes forslag 3 og 4. Toppmeny og footer områdene er ikke tatt med. Plassering som idag.

 I stedet for å ha alt under hverandre som idag, har jeg lagt opp til å bruke en mobil meny som gjør tilgang til aktuelle nyheter og arrangementer enklere. 

Back to Top