UX/UI Redesign - Viken Fylkeskommune  
Et pågående personlig prosjekt som vil oppdateres med flytdiagram, prototype og brukertesting.

Wireframes forslag 1 og 2. Toppmeny og footer områdene er ikke tatt med. Plassering som idag.

Wireframes forslag 3 og 4. Toppmeny og footer områdene er ikke tatt med. Plassering som idag.

 I stedet for å ha alt under hverandre som idag, har jeg lagt opp til å bruke en mobil meny som gjør tilgang til aktuelle nyheter og arrangementer enklere. 

Back to Top