Oslo Animasjon
Tittelanimasjon laget i After Effects. Ville vise frem byens dynamikk og kontrast ved bruk av farger og bevegelse.
Back to Top