MEDIUM KONGRESSEN
Video til reklamering på YouTube og sosiale medier. Laget i Premiere og After Effects.
Webside laget i Wordpress. Sjekk ut siden: mediumkongressen.no
Fokus på god og tydelig informasjon om programmet og foredragsholderne. Alternativt tema kombinert med naturlighet og profesjonalitet.
Back to Top