Egenprofilering + Adobe Dimension
Testing av Adobe Dimension som ble til en egenprofilering. Formen og fargene er basert på en firmalogo. Tok skjermopptak og la til intro og kontaktinfo i After Effects.
Jeg ønsker å være med på utforskende prosesser som skaper engasjerende opplevelser og suksessfulle resultater.
Back to Top